Dữ liệu phim vietsub miễn phí mới nhất. Cập nhật nhanh chóng, chất lượng cao và không quảng cáoỔ Phim

API - Dành cho nhà phát triển Website xem phim

Phim mới cập nhật

GEThttps://ophim1.com/danh-sach/phim-moi-cap-nhat?page=${page}
Ví dụ:GEThttps://ophim1.com/danh-sach/phim-moi-cap-nhat?page=1

Thông tin Phim & Danh sách tập phim

GEThttps://ophim1.com/phim/${slug}
Ví dụ: https://ophim.tv/phim/ngoi-truong-xac-songGEThttps://ophim1.com/phim/ngoi-truong-xac-song